این بسته شامل کلیه لغات دروس و مکالمات و داستانهای کوتاه به تفکیک هر درس و امکان یادگیری با سامانه های یادگیری متفاوت در موضوعات معرفی خود و دیگران، سلام و احوالپرسی، پرسیدن اسم و مشخصات دیگران،نامبردن اشیاء و پرسش و پاسخ در مورد جایگاه و محل اشیاء و سایر موضوعات این کتاب می باشد

این بسته شامل کلیه لغات دروس و مکالمات و داستانهای کوتاه به تفکیک هر درس و امکان یادگیری با سامانه های یادگیری متفاوت در موضوعات . گذراندن روز،خرید ازبازار،موسیقی، صحبت درباره خانواده،ورزش، تعطیلات ، آدرس دادن ، صحبت درباره ظاهر افراد ، بهداشت و درمان ، رستوران، دعوت، پذیرش و رد کردن دعوت وسایر موضوعات این کتاب می باشد

این بسته شامل کلیه لغات دروس و مکالمات و داستانهای کوتاه به تفکیک هر درس و امکان یادگیری با سامانه های یادگیری متفاوت در موضوعات خاطرات گذشته, ترافیک ،توصیف خانه، آشپزی،گذراندن تعطیلات،کارخانه ،تعطیلات رسمی، گذشته، حال، آینده ، افراد مشهور و موفق ، سینما وسایر موضوعات این کتاب می باشد

این بسته شامل کلیه لغات دروس و مکالمات و داستانهای کوتاه به تفکیک هر درس و امکان یادگیری با سامانه های یادگیری متفاوت در موضوعات شغل و شخصیت افراد، تقاضاهای ناخوشایند ،روزنامه،تفاوت های فرهنگی،شکایت های رایج ، رشته های دانشگاهی ،مشاغل خدماتی،صنعت سینما وسایر موضوعات این کتاب می باشد

پانصد و چهارعدد از پرکاربردترین و حیاتی ترین واژگان ضروری در انگلیسی به همراه خانواده های انگلیسی و مثال های معتبر فراوان و کلیه لغات استفاده شده در کتاب که مشتمل بر 5000 هزار لغت با نمایش معنای فارسی- متضاد - مترادف - تعریف انگلیسی - مثال و 5 سامانه آموزش و یادگیری می باشد

هزار و صد عدد لغاتی که یادگیری آنها برای امتحانات سطح تافل بسیار لازم بوده به همراه خانواده های انگلیسی و مثال های معتبر فراوان و کلیه لغات استفاده شده در کتاب که مشتمل بر 3000 هزار لغت با نمایش معنای فارسی- متضاد - مترادف - تعریف انگلیسی مثال و 5 سامانه آموزش و یادگیری می باشد ....Skip Navigation Links
  پروانه انتشار نرم افزار های آموزشی 504،601و 1100  
   
504 Words
قیمت :25000 ریال
1100 Words
قیمت :25000 ریال